Merhaba

İMDAT derneği; Prof.Dr. Oğuz POLAT  başkanlığında 2015 yılının nisan ayında farklı meslek gruplarına sahip şiddet karşıtı gönüllüler tarafından kurulmuş bir sivil toplum kuruluşudur.

Şiddetle ilgili durum tespiti, rehabilitasyon, verilen hizmetlerin yeterliliğinin incelenmesi, geliştirilmesi ve önleme konularında araştırmalar yapmak, konuyla ilgili eğitim ve danışmanlık hizmeti vermek derneğin ana faaliyet alanları arasında yer alır.

Dernek; suça itilen, sokakta ya da güç koşullarda yaşayan çocuklara ve şiddet mağduru kadınlara yönelik durum saptama, rehabilitasyon, araştırma, önleyici ve koruyucu hizmetlerde çözüm odaklı bir yaklaşımı benimser.

Emniyetin ilgili müdürlük ve şubelerinin yanı sıra Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu gibi kamu kurum ve idareleri, üniversiteler ve ilgili bakanlıklarla işbirliği içinde; bu amaçla kurulmuş ya da kurulacak olan dernek ve vakıflarla dayanışma içinde hareket eder.

Özetle dernek, toplumdaki her türlü şiddetin önlenmesi için çözümler üretir ve toplumda şiddeti doğuran tüm unsurların ortadan kalkacağı, aslında kendisine ihtiyaç olmayacak bir gelecek için çalışır.

Faaliyetlerimiz

Dernek üyelerimizin aktif olarak görev yaptığı 16 komisyonla; eğitim, araştırma, etkinlikler, alo-imdat hatları  ve  diğer alanlarda aktif çalışmalar yapılmaktadır.

Dernek Alo İmdat Hattı: Alo İmdat Hattı telefonumuz ile şiddet mağdurlarına 7/24 medikal, hukuksal ve psikolojik destek verilmektedir.

Belediyeler ve Okullarla İşbirliği Konferansları: 

 • 2 Haziran 2015 tarihinde GIN (Küresel Sorunlar Ağı) Konferansı
 • 13 Haziran 2015 tarihinde Ordu Barosu, Ordu Buyuksehir Belediyesi ve Ordu Kent Konseyi Kadin Meclisi Baskanligi tarafindan duzenlenen Kadin ve Cocuk Haklari Sempozyumu
 • 17 Ağustos 2015 tarihinde Bozcaada Halk Eğitim Merkezi’nde, İMDAT – Şiddeti Önleme ve Rehabilitasyon Derneği Çocuk Kolları Komisyon Başkanı Nil Polat‘ın gerçekleştirdiği çocuk hakları etkinliği
 • 18 Ağustos 2015 tarihinde Canakkale Troia Sosyal Yaşam Evinde 8-11 yaş aralığındaki cocuklarla 1 saatlik çocuk hakları eğitimi
 • 4-6 Eylul 2015 tarihlerinde Gaziantep’te Turk Tip Ogrencileri Birligi ile İmdat Siddet Calistayi
 • 12 Eylül 2015 tarihinde Kadıköy Belediyesi işbirliğinde “Risk Altındaki Çocuk” çalıştayı
 • 18-19 ekim tarihlerinde Köyceğiz belediyesiyle işbirliğinde çocuk ve şiddet konulu 3 günlük toplantı düzenlenmiştir.

Biz Kimiz ?

 • Öncelikle çocuklara ve kadınlara yönelik olmak üzere, onların şiddetten korunmasını sağlamak,
 • Çocuk ve kadın haklarına ilişkin tüm ulusal ve uluslararası hukuk düzenlemelerini topluma tanıtarak; farkındalık, bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerini yürütmek,
 • Toplumdaki şiddeti önlemek ve şiddet mağdurlarına rehabilitasyon hizmeti vermek,
 • Derneğe destek sağlayacak etkinlikler yaparak bu çalışmaların yaygınlık ve süreklilik gösterecek şekilde sürdürülmesini sağlamaktır.
SAĞLIK: Derneğin sağlık alanında yürüttüğü çalışmalarda ve tıbbi anlamda devrede olunması gereken her türlü aşamada gereken çalışmaların yürütülmesinden ve koordine edilmesinden sorumlu olmak ve danışmanlık hizmeti vermek
HUKUK: Alo imdat hattına yapılan başvurularda ve ihtiyaç duyulan her durumda hukuksal destek vermek üzere gereken her türlü çalışmanın yürütülmesi; dernek faaliyetlerinde gereken hukuksal işlemlerin yerine getirilmesini sağlamak
PSİKOLOJİ: Alo imdat hattına yapılan başvurularda ve ihtiyaç duyulan her durumda psikolojik destek vermek üzere gereken her türlü çalışmayı yürütmek
BİLİMSEL ETKİNLİKLER: Her türlü bilimsel etkinlik faaliyetinde yapılacak çalışmaların yürütülmesi ve koordinasyonundan sorumlu olmak.
KURUMLAR ARASI İŞBİRLİĞİ: Ulusal ve uluslararası düzeyde aynı tip çalışmalar yapan kuruluşlarla ve okullar ve belediyeler gibi idari kurumlarla işbirliği ve ortak çalışmalar yapmak, networking sağlamak
BASILI VE DİGİTAL PLATFORMLAR: Web alanındaki (face, twitter, internet sitesi) içeriği, formatı, güncelliği vs gibi alanlarda çalışmaları tamamlamak. Bülten içeriğini hazırlamak ve haftalık yayınlanmasını sağlamak, Broşür, kitapçık, kitap, poster, afiş, vs gibi dernek faaliyet alanlarıyla ilgili tanıtıcı materyallerin içeriğinin ve görselinin hazırlanması, basılmasını sağlamak
MEDYA: TV, yazılı basın, radyo, youtube başta olmak üzere tüm medya ortamında bilinirlik ve görünürlüğünü sağlamak üzere çalışmalar yapmak
PROJE: Avrupa birliği başta olmak üzere finans kaynağı sağlama potansiyeli olan tüm ulusal ve uluslararası kurumlara formata uygun projeler hazırlamak
ÇOCUK KOLLARI: Çocuklara yönelik yapılan her türlü çalışmanın yürütülmesinden ve koordine edilmesinden sorumlu olmak.
 • Tüm gönüllülerimiz konusunda uzman akademisyenler tarafından verilen 12 saatlik sertifika eğitimi programını aldıktan sonra üye olmaktadır.
 • 11-12 Kasım 2015 tarihlerinde  “Çocukla Görüşme Teknikleri” konulu kurs düzenlenmiştir.

.

12-14 kasım 2015 tarihlerinde MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile işbirliğinde ulusal ŞİDDETİ ANLAMAK başlıklı bilimsel bir kongre düzenlenmiştir. Şiddet konusunda çalışan akademisyenlerle 3 konferans, 7 panel ve 6 sözel oturumda; 30 sözel 32 poster sunumlarının yer aldığı kongrenin bilimsel çıktıları kamuoyuyla paylaşılmıştır.

Çalışma Alanlarımız

 • Çocuk İstismarı

 • Kadına Yönelik Şiddet

 • Yaşlıya Yönelik Şiddet

 • Siber Şiddet

 • Trafikte Şiddet

Yönetim Kurulu

Oğuz POLAT
Oğuz POLAT
Cem TURHAN
Cem TURHAN
Taner GÜVEN
Taner GÜVEN
Kaan Apak ALTINTOP
Kaan Apak ALTINTOP
Apak Kerem ALTINTOP
Apak Kerem ALTINTOP
Hande YAVUZ
Hande YAVUZ
Jacky Sema PEZUKOĞLU
Jacky Sema PEZUKOĞLU